Polska Fundacja Pomocy Prawnej i Mediacji

Polska Fundacja Pomocy Prawnej i Mediacji

KRS: 0000583967
NIP: 6392008719
Regon: 362875732
Nr rach. bankowego: 15 1090 2590 0000 0001 3219 1521 BZ WBK
Adres: ul. Króla Stefana Batorego 7
47-400 Racibórz
tel. 733 785 420

Mediacje

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania konfliktu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej - mediatora, samodzielnie dochodzą do wypracowania wspólnie satysfakcjonującego je porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Postępowanie takie może zostać zainicjowane przez strony albo strony do mediacji może skierować sąd.

Mediacja jest dobrowolna, jednakże od 1 stycznia 2016 r. każdy pozew będzie musiał zawierać informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.


Punkty Mediacyjne Ośrodka Mediacji FPPM

Ośrodek Mediacji FPPM prowadzi Punkty Mediacyjne w następujących Sądach Rejonowych:

  1. Sąd Rejonowy w Żorach, Al. Jana Pawła II 15 - w każdy poniedziałek w godzinach od 08:00 do 14:00, postępowania mediacyjne w godzinach od 14:00 do 18:00.
  2. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Stanisława Staszica 3 - w każdą środę w godzinach od 09:00 do 14:00, postępowania mediacyjne w godzinach od 14:00 do 18:00.
  3. Sąd Rejonowy w Raciborzu, ul. Nowa 29 - w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 14:00, postępowania mediacyjne w godzinach od 14:00 do 18:00.

W Punktach Mediacyjnych we wskazanych wyżej terminach odbywają się dyżury mediatorów sądowych, podczas których interesanci Sądu mogą nieodpłatnie zasięgnąć informacji na temat polubownych metod rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich. Ponadto prowadzone są nieodpłatne spotkania informacyjne dla stron lub uczestników postępowania nieprocesowego wezwanych przez Sąd do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym polubownych metod rozwiązywania sporów. W godzinach popołudniowych prowadzone są postępowania mediacyjne.

Kontakt do mediatorów:

  • Mediator Bartosz Sapota, tel. 733 785 420
  • Mediator Małgorzata Dorna, tel. 733 785 421

Ośrodek Mediacji

Sposób dokonywania opłat za postępowanie mediacyjne:

Opłat za postępowanie mediacyjne należy dokonywać na nr rach. bankowego nr 15 1090 2590 0000 0001 3219 1521 BZ WBK

W tytule przelewu należy wpisać:

​"​​Postępowanie mediacyjne sygn. akt [....]" np. ​"​​Postępowanie mediacyjne sygn. akt III RC 241/12"

Kontakt